Home O nas Galeria Informacje Prawo Księga gości Kontakt

..::.. Stowarzyszenie "Życzliwi Poszkodowanym" w Wyszkowie jest organizacją pozarządową wpisaną do wykazu Fundacji i Stowarzyszeń prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości decyzją z dnia 5 lipca 2005 roku..::..                                                                                         ..::..Organizacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Nr 0000173014 przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie w dniu 16.09.2003r…::…

  

W skrócie:

    Powstanie Stowarzyszenia
    Organizacje współpracujące
    Władze Stowarzyszenia
    Komisja Rewizyjna
    Zarząd Stowarzyszenia
    Cele Statutowe Stowarzyszenia


 

Powstanie Stowarzyszenia
Stowarzyszenie „Życzliwi Poszkodowanym - Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych w Wyszkowie powstało w grudniu 2003r. Jego zadaniem jest „niesienie wszechstronnej pomocy ofiarom wypadków drogowych, propagowanie i rozwijanie postaw, inicjatyw i działań mających na celu pomoc ofiarom wypadków drogowych oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych.
Dzięki współpracy z sądami możemy świadczyć poszkodowanym w wypadkach drogowych wszelką pomoc: prawną, medyczną i ekonomiczną, a także podejmować działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na drogach i ulicach.
Wszystkie porady udzielane są bezpłatnie i tylko dzięki zrozumieniu osób i instytucji współpracujących ze Stowarzyszeniem.
W przypadkach, gdy nie możemy świadczyć jakiejś formy pomocy we własnym zakresie, udzielamy stosownych informacji ułatwiających kontakt z instytucjami do tego powołanymi.

Organizacje Współpracujące
Wyszkowskie organizacje współpracujące to:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna;
Ośrodek Pomocy Społecznej;
Rzeczoznawca w zakresie techniki samochodowej i ruchu drogowego.

Władze Stowarzyszenia stanowią:
5 - osobowy Zarząd Stowarzyszenia i 3 - osobowa Komisja Rewizyjna. Inicjatorem powstania Stowarzyszenia był Henryk Bocheński.

Na zdjęciu Henryk Bocheński, inicjator i założyciel Stowarzyszenia, pedagog i długoletni dyrektor placówek szkolnictwa specjalnego.
Pomysł powołania do życia Stowarzyszenia zrodził się w trakcie pełnienia przez niego funkcji ławnika sądowego. Zasądzone nawiązki sądowe, odsyłano do Stowarzyszeń w bardzo odległych miejscowościach i z tego względu poszkodowani w wypadkach z naszego terenu nie mogli liczyć na pomoc tych Stowarzyszeń.)Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes Stowarzyszenia - Krzysztof Frejnik;
Zastępca Prezesa - Edward Piasecki;
Sekretarz - Regina Jarosz;
Skarbnik - Anna Dziewulska;
Członek - Henryk Bocheński;

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Tadeusz Fedorczyk
Sekretarz - Beata Pochmara
Członek - Barbara Grzywacz

Cele Statutowe Stowarzyszenia
wszechstronne propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
działania lobbystyczne w kierunku zmian legislacyjnych i organizacyjnych zmierzających do:
    poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
    poprawy sytuacji poszkodowanych w wypadkach drogowych;
    rozbudowy bezpiecznej sieci dróg w Rzeczypospolitej Polskiej,
poszukiwanie osób i instytucji mogących udzielić pomocy finansowej poszkodowanym w wypadkach, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej,
działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na drogach i ulicach,
doradztwo i pomoc prawną oraz ekonomiczną poszkodowanym w wypadkach drogowych,
reprezentację osób poszkodowanych w sprawach dotyczących wypadków drogowych,
pomoc w organizacji opieki medycznej i rehabilitacyjnej poszkodowanym,
współpracę z osobami i instytucjami w zakresie informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pomocy ofiarom wypadków drogowych,
współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji,
prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i turystykę.

 
 
Home | O Nas | Galeria | Informacje | Prawo | Księga Gości | Kontakt

 

Copyright © 2005-2007 Jacek Szymanik. All rights reserved. Ostatnio aktualizowano: 2009-08-27 11:44