Home O nas Galeria Informacje Prawo Księga gości Kontakt

..::.. Stowarzyszenie "Życzliwi Poszkodowanym" w Wyszkowie jest organizacją pozarządową wpisaną do wykazu Fundacji i Stowarzyszeń prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości decyzją z dnia 5 lipca 2005 roku..::..                                                                                         ..::..Organizacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Nr 0000173014 przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie w dniu 16.09.2003r…::…

  

Siedziba stowarzyszenia:

ul. Świętojańska 89a
(dawna ul. I Armii Wojska Polskiego 89a)
07-200 Wyszków

Tel. 513 138 213

e-mail: poszkodowanym@wp.pl

Konto:

PKO Bank Polski 0/Wyszków
17 1020 3802 0000
1102 0010 3168


    Nieodpłatna pomoc prawna 2019
    Zakres pomocy prawnej
    Spotkania edukacyjne
    Komunikat
    Od Stowarzyszenia
    Artykuł w lokalnej gazecie...
    Droga bezpieczna dla wszystkich
    Akcja "Bezpieczny Przedszkolak"
    Informacje
    Miasteczko Ruchu Drogowego
    W trosce o bezpieczeństwo
        na drogach i ulicach
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - 2019

Zmiany w systemie udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na podstawie
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 21 grudnia 2018 r.

W czerwcu 2018 r. została znowelizowana Ustawa o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej z dn. 5 sierpnia 2015 r. W ramach nowelizacji wprowadzono szereg zmian korzystnych dla obywateli, z których najważniejszą jest szerszy dostęp społeczeństwa do bezpłatnego poradnictwa prawnego.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i będziemy o nich informować na bieżąco na stronie internetowej, na facebooku i bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia "Życzliwi Poszkodowanym" gdzie funkcjonuje Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (tel. kom. 513 138 213) w godz: 8:00-16:00.

Z dniem 2 stycznia 2019 r. uruchomiony został telefon, pod którym można ustalić termin wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej działających na terenie powiatu wyszkowskiego:
tel. kom.
571 402 765.
 
Rejestracji telefonicznej można dokonywać od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-16:00.
Termin wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej można również ustalić samodzielnie poprzez stronę http://winpp.pl/Wyszkow

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności, np. kobiecie będącej w ciąży udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

LOKALIZACJA PUNKTÓW NPP W POWIECIE WYSZKOWSKIM

DŁUGOSIODŁO - Gminny Ośrodek Zdrowia
ul. Mickiewicza 15, 07-210 Długosiodło

RZĄŚNIK - Urząd Gminy
ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik 

BRAŃSZCZYK - Dom Pomocy Społecznej
ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk 

WYSZKÓW - Stowarzyszenie „Życzliwi Poszkodowanym” Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych
ul. Świętojańska 89A, 07-200 Wyszków

SOMIANKA - Urząd Gminy Somianka
Somianka-Parcele 16B, 07-203 Somianka 

ZABRODZIE - Gminny Ośrodek Kultury
ul. Wł. St. Reymonta 2, 07-230 Zabrodzie 

HARMONOGRAM PRACY PRAWNIKÓW W PUNKCIE NPP W WYSZKOWIE
ul. Świętojańska 89A

Poniedziałek - godz. 13:30 - 17:30 - adwokat
Wtorek - godz. 9:30 - 13:30 - radca prawny
Środa - godz. 9:30 - 13:30 - radca prawny
Czwartek - godz. 12:00 - 16:00 - adwokat
Piątek - godz. 13:00 - 17:00 - adwokat

- - -

Jedną z ważniejszych zmian wynikających z nowelizacji Ustawy o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. jest dostępność nieodpłatnej pomocy prawnej dla obywateli:

"Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej."
Art. 4.1.Ustawy z dnia 15 czerwca o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej
(Tracą moc wszystkie warunki możliwości uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej zawarte w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015r).

Aby uzyskać pomoc, osoba staje się uprawnioną przez podpisanie oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu jest starosta.


Zakres pomocy prawnej obejmuje:

Poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym.
Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego.
Sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w punktach 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym.
W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości lub części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny informują osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzonej przez starostę.


Edukacja prawna

a) biuletyny i prezentacje
b) spotkania edukacyjne

1. Dziedziczenie testamentowe
2. Dziedziczenie ustawowe
3. Umowa zlecenie a umowa o dzieło

Spotkania edukacyjne

Szanowni Państwo,

Wzorem ubiegłego roku, w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej będzie prowadzona edukacja prawna w celu podnoszenia świadomości prawnej i kultury prawnej społeczeństwa.

Prosimy o przesyłanie na nasz adres mailowy propozycji tematycznych, wskazywanie problemów, z którymi Państwo spotykacie się w codziennym życiu, z którymi sobie nie radzicie. Pod takim kątem ustalimy tematykę cyklicznych spotkań z udziałem prawnika - akademickiego wykładowcy prawa, dr Małgorzaty Maliszewskiej.

Nasz adres mailowy: poszkodowanym@wp.pl


O tematyce i terminach spotkań będziemy informować na bieżąco na stronie Stowarzyszenia.Komunikat

Jeśli jesteś poszkodowanym w wypadku jako:
      kierowca,
      pasażer,
      rowerzysta,
      motocyklista,
      pieszy
1. Zgłoś zdarzenie na najbliższym komisariacie policji.
2. Dowiedz się, w jakiej firmie ubezpieczeniowej miał wykupioną polisę sprawca wypadku.
3. Powiadom Towarzystwo Ubezpieczeniowe o szkodzie i zbieraj dokumenty z leczenia medycznego i rachunki za poniesione wydatki.
4. Nie czekaj na wyrok w sprawie karnej, gdyż odszkodowanie możesz uzyskać przed zakończeniem leczenia.
5. Swoich roszczeń, w zależności od kwalifikacji prawnej czynu, możesz dochodzić 3 lata w sprawie kolizji i 20 lat w wypadku komunikacyjnym.
6. Zgłoś do Towarzystwa Ubezpieczeniowego na piśmie swoje żądania, określając wysokość w kwotach.
7. W przypadku określenia żądań zapoznaj się z naszymi informacjami na stronie w zakładce "Prawo" lub skontaktuj się z fachowcami.

W naszym Stowarzyszeniu możesz uzyskać bezpłatne porady i konsultacje prawne, a także pomoc prawną w uzyskaniu odszkodowania na każdym etapie likwidacji szkody i dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

Nie wiesz, gdzie się udać, jak wypełnić dokumenty i gdzie je złożyć? Zgłoś się do Stowarzyszenia "Życzliwi Poszkodowanym" w Wyszkowie - POMOŻEMY CI.

W sytuacjach szczególnie trudnych dla poszkodowanego - udzielimy także pomocy finansowej.

Zapraszamy firmy i instytucje, które mogą przez nasze Stowarzyszenie wspomóc sytuację osób poszkodowanych w wypadkach do wpłaty dobroczynnych kwot na konto:

PKO BP
17 1020 3802 0000 1102 0010 3168

  

Od Stowarzyszenia

Każdego dnia ginie na polskich drogach prawie 250 dzieci. Mimo że powinny być zawsze pod opieką dorosłych, przyczyniają się do ponad 10% wszystkich wypadków.

Nasze działania zmierzają w kierunku wyposażenia ich zarówno w odpowiednią wiedzę komunikacyjną, jak również w akcesoria poprawiające bezpieczeństwo.
Zdajemy sobie sprawę, że nie da się wyeliminować całkowicie wypadków drogowych z udziałem dzieci, ale trzeba zrobić wszystko, by było ich jak najmniej.


Zapraszamy dzieci z rodzicami lub opiekunami do korzystania z Miasteczka Ruchu Drogowego. Wystarczy zgłosić swój udział pod numerem telefonu Stowarzyszenia i uzgodnić czas oraz termin pobytu.

Życzymy dzieciom pogody i twórczej edukacyjnej zabawy.


Zarząd Stowarzyszenia
 

Artykuł w lokalnej gazecie „Nowy Wyszkowiak” z dnia 21.07.2009r.

Podopieczni DCA uczestniczyli w szkoleniu, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych w Wyszkowie „Życzliwi Poszkodowanym” i policjantów, a dotyczącym bezpiecznego poruszania się na rowerach po drogach.

O bezpieczeństwie dzieci na drogach i ulicach mówi się coraz więcej i do coraz młodszych odbiorców, w szkołach, przedszkolach, w prasie... i słusznie.
Społeczeństwo w Polsce stało się tak zmotoryzowane, że piesi i rowerzyści muszą szukać „ścieżek’’ tych rowerowych, jak i tych w przenośni, żeby bezawaryjnie poruszać się na drodze.

Dlatego z wdzięcznością przyjęliśmy propozycję szkoleniową dla naszych dzieci z Dziennego Centrum Aktywności, złożoną przez Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych w Wyszkowie „Życzliwi Poszkodowanym’’, które z porozumieniu z Komendą Policji prowadzi profilaktykę w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Spotkania odbyły się w dwu poziomach wiekowych: dzieci młodsze (do 10 roku życia) i starsze (do lat 16). Prowadzone przez członków Stowarzyszenia oraz policjantów Radomskiej Sekcji Ruchu Drogowego.

Sami byliśmy zdziwieni aktywnością dzieci, ich zainteresowaniem, a w niektórych przypadkach dużą wiedzą w temacie i błyskotliwością w dyskusji z policjantami.

W trakcie praktycznych zajęć na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego dzieci z ogromnym przejęciem ubierały akcesoria rowerowe, zabezpieczające przed skutkami wypadków: kaski rowerowe, ochraniacze na łokcie i kolana, i chociaż obyło się bez upadków, to wiedza o odpowiednim zabezpieczeniu rowerzysty, na pewno przyda się w przyszłości w czasie wycieczek z rodzicami za miasto.

Tymczasem, jazda na rowerach w Miasteczku Ruchu Drogowego po mini ulicach, przejazdach, rondach, gdzie są prawdziwe znaki drogowe, poziome i pionowe, przejścia dla pieszych i sygnalizacja świetlna, a przy tym pod fachową opieką policjantów, była ogromnym przeżyciem, zarówno dla dzieci sprawnie poruszających się na rowerach jak i dla początkujących rowerzystów z kółkami podporowymi.

Atrakcją był rower dla osób niepełnosprawnych pozwalający na bezpieczną jazdę osobom z zachwianą równowagą i zaburzoną koordynacją ruchową.
Dużą radość sprawiły dzieciom prezenty w postaci odblasków, kamizelek odblaskowych, a także inne atrakcje typu: przejazd radiowozem na sygnale, czy pamiątkowe zdjęcie w czapce policjanta. Dzieci z rodzicami otrzymały zaproszenie na dalsze wizyty w Miasteczku Ruchu Drogowego, gdzie będą mogły w dowolnym czasie doskonalić technikę jazdy na rowerze i znajomość przepisów Ruchu Drogowego.

RODZICE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH
NA ZAJECIA DO DZIENNEGO
CENTRUM AKTYWNOŚĆI
 

Droga bezpieczna dla wszystkich

Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych w Wyszkowie „Życzliwi Poszkodowanym” prowadzi działalność statutową z zakresu pomocy poszkodowanym i profilaktyki BRD od 2004 roku.
W roku 2005 opracowaliśmy program reedukacyjny skierowany do młodych kierowców, którzy już byli sprawcami wypadków drogowych oraz do kandydatów na kierowców, we współpracy ze szkołami Nauki Jazdy. Program nie przyniósł zamierzonych efektów wskutek małego zaangażowania zarówno odbiorców jak i kierownictwa szkół Nauki Jazdy.
W roku 2006 postawiliśmy na młodszego odbiorcę - użytkownika dróg - dziś pieszego i rowerzystę a w przyszłości młodego kierowcę. Program adresowany do klas III-V ma uczyć dzieci właściwych zachowań na dziś, by poprawić ich własne bezpieczeństwo w samodzielnym poruszaniu się na drogach, a także na przyszłość - przygotować przyszłego dorosłego kierowcę. Szkolenie obejmuje profilaktykę w zakresie BRD oraz naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Koordynacją działań zajmują się członkowie Stowarzyszenia według własnych zawodowych kompetencji: nauczyciele, pielęgniarka, rzeczoznawca z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego, natomiast szkolenie w terenie prowadzimy w oparciu o współpracę z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie oraz Wydziałem Pielęgniarskim Wyższej Szkoły im. Pawła Włodkowica w Wyszkowie. W roku 2006 przeprowadziliśmy szkolenia w szkołach podstawowych w samym mieście, jak również w czterech szkołach wiejskich, a zapotrzebowanie jest coraz większe, szczególnie w szkołach wiejskich, gdzie dzieci pokonują pieszo lub na rowerach długie odcinki drogi o zmroku.
Część teoretyczna szkoleń zawierająca przepisy mchu drogowego jest utrwalana poprzez formy zabawowe, krzyżówki, quizy, konkursy z nagrodami uzupełniającymi treści programu (gry dydaktyczne typu: karta rowerowa, poznaj znaki drogowe) lub stanowiącymi zabezpieczenie osobiste uczniów przed wypadkami: kamizelki odblaskowe, kaski rowerowe.
Tradycją spotkań jest wyposażanie wszystkich uczniów w odblaski i broszury informacyjne, a nauczycieli w płyty CD o tematyce edukacyjnej w zakresie BRD. Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oprócz pogadanki obejmuje ćwiczenia praktyczne na fantomie i pokaz na osobie np. ułożenia w tzw. Pozycji bezpiecznej.
Rok 2007 w planach działalności Stowarzyszenia będzie kontynuacją szkoleń z poprzedniego roku zwłaszcza, że zapotrzebowanie rośnie i przybywa nam sprzymierzeńców. W ramach Programu Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Lokalnym, i porozumienia z Klubami: Rowerowym i Ekologicznym planujemy uwieńczyć zakończenie programu budową miasteczka ruchu drogowego dla dzieci młodszych 6-10-latków oraz uczniów szkół specjalnych, do których będziemy adresować kolejny program edukacyjny w następnych latach.

Akcja "Bezpieczny Przedszkolak"

W piękny słoneczny poranek - 17 września - w Miasteczku Ruchu Drogowego w Wyszkowie, przy ul. Geodetów 46 - zawrzało. 140 najmłodszych uczestników ruchu drogowego z Przedszkola Nr 9 w Wyszkowie uczyło się podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach, w oparciu o znaki drogowe i sygnalizację świetlną. Dzieci poznawały znaki drogowe, poziome i pionowe, jeżdząc na rowerach po mini uliczkach miasteczka.
Spotkanie o charakterze edukacyjnym zorganizowało Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych w Wyszkowie, na prośbę personelu pedagogicznego Przedszkola.
Wiedzę merytoryczną przybliżył dzieciom - w bardzo poglądowy sposób – Starszy Aspirant, Mirosław Szydlik, policjant z Wydziału Ruchu Drogowego Wyszkowskiej Komendy Policji a Prezes Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym - p.Krzysztof Frejnik przekazał dzieciom odblaski na tornistry i rękawy oraz komplet kamizelek odblaskowych dla Przedszkola.
Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w szkoleniu. Na rower chciały wsiadać nawet te, które nigdy wcześniej nie miały z nim kontaktu, ubierały kaski i ochraniacze, cieszyły się swoimi umiejętnościami, chociaż nie obyło się bez drobnych wypadków i kolizji, których przyczyną były głównie emocje i ogromne zaangażowanie.
Stowarzyszenie ,,Życzliwi Poszkodowanym”, poza pomocą  jakiej udziela osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, jest otwarte także na pomoc w edukacji komunikacyjnej dzieci i młodzieży w grupach zorganizowanych i rodzinnych. Wychodzimy z założenia, że wcześnie rozpoczęta edukacja wywołuje ogromne zainteresowanie, zaangażowanie i rokuje lepsze rezultaty w przyszłości. Propagujemy rower  jako zdrowy, bezpieczny i ekologiczny środek lokomocji. Dysponujemy rowerami dla różnych grup wiekowych, także dla osób niepełnosprawnych. Prowadzimy również profesjonalne szkolenia z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla dzieci  i dorosłych.

Żeby umówić się na "dzień otwarty" miasteczka, wystarczy skontaktować się z biurem stowarzyszenia i umówić termin (z tygodniowym wyprzedzeniem).

Kontakt telefoniczny: 29 743 37 12, 513138213.
e-maill – poszkodowanym@wp.pl

Informacje

1. Stowarzyszenie „Życzliwi Poszkodowanym” - Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych w Wyszkowie stawia sobie za cel niesienie wszechstronnej pomocy ofiarom wypadków drogowych i ich rodzinom: ekonomicznej, prawnej, psychologicznej, medycznej, a także podejmowanie różnych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na drogach i ulicach.
Uważamy, że dzięki działaniom Stowarzyszenia „Życzliwi Poszkodowanym” osoby doświadczone następstwami wypadków otrzymają pomoc umożliwiającą ich rehabilitację, powrót do zdrowia i normalnego życia.

2. Stowarzyszenie zajmuje się poszukiwaniem osób i instytucji mogących udzielić pomocy finansowej poszkodowanym w wypadkach drogowych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Prowadzi doradztwo i pomoc prawno-techniczną poszkodowanym. Pomaga w organizacji medycznej, psychologicznej, rehabilitacyjnej oraz logopedycznej osobom poszkodowanym. Organizuje pomoc współpracujących ze Stowarzyszeniem specjalistów rzeczoznawców udzielających porad w zakresie techniki samochodowej i ruchu drogowego.

3. Środki finansowe Stowarzyszenie pozyskuje od darczyńców. Za wszystkie przekazane środki na rzecz osób poszkodowanych serdecznie dziękujemy.  Zapewniamy, że wszystkie przekazane pieniądze na konto Stowarzyszenia trafią tylko i wyłącznie do osób poszkodowanych.
Pamiętajmy, że są to często ludzkie tragedie, losy uwikłane w ból i cierpienie oraz niemożność dalszego funkcjonowania w życiu. Są to często osoby, które do końca życia muszą korzystać z opieki innych. Nie szczędźmy im tej możliwości pomocy, jeżeli możemy to uczynić. Bardzo często są to konsekwencje, które płacą niewinni za brawurę i nieodpowiedzialność innych. Dlatego apelujemy do ludzi dobrej woli - jeżeli chcesz pomóc osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, czujesz taką potrzebę, masz jakąś możliwość finansową to wpłać przysłowiową złotówkę na konto Stowarzyszenia

PKO Bank Polski 0/Wyszków 17 1020 3802 0000 1102 0010 3168.

4. Do Stowarzyszenia mogą się zgłaszać wszystkie osoby poszkodowane w wypadkach drogowych oraz zainteresowani przynależnością do Stowarzyszenia, darczyńcy i osoby chętne do niesienia wszechstronnej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych.

5. W celu uzyskania pomocy ze Stowarzyszenia „Życzliwi Poszkodowanym” należy dostarczyć następujące dokumenty:
podanie z opisem sytuacji powypadkowej z informacją o rodzaju oczekiwanej pomocy;
dokumentacja lekarska z leczenia powypadkowego;
protokół policji z miejsca zdarzenia;
zaświadczenie o dochodach rodziny.

 

Pierwsze Miasteczko Ruchu Drogowego w powiecie wyszkowskim

Długotrwałe starania członków Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych w Wyszkowie zostały zakończone sukcesem. Powstaje Miasteczko Ruchu Drogowego na terenie użyczonym przez Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Geodetów 45. Teren o powierzchni 720 m ² jest ogrodzony, namalowane już poziome znaki drogowe, a w trakcie zakupu są znaki pionowe i sygnalizatory świetlne. Znakomitym sponsorem okazał się Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce. Dyrektor WORDu Mirosław Augustyniak zobowiązał się doposażyć Miasteczko na sumę 6000 zł.
Trwają prace wykończeniowe, i jeszcze w tym roku najmłodsi uczestnicy ruchu drogowego będą mogli praktycznie pogłębiać swoją wiedzę i sprawność komunikacyjną. Miasteczko Ruchu Drogowego będzie zlokalizowane na terenie Wyszkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, przy ul. Geodetów 45 w Wyszkowie. Teren o wymiarach 12 m x 60 m (720 m²) jest utwardzony (kostka brukowa), ogrodzony (przęsła metalowe o wysokości 2 m) i zabezpieczony całodobowo. Przenośne elementy wyposażenia (pionowe znaki drogowe, sygnalizatory świetlne, rowery) będą przechowywane w zamkniętym pomieszczeniu udostępniane zawsze nieodpłatnie w miarę potrzeb przez osobę odpowiedzialną materialnie za powierzone mienie. Poziome znaki drogowe namalowane trwałą farbą zgodnie z zasadami inżynierii ruchu drogowego i przepisami o ruchu drogowym.
Miasteczko będzie miało charakter rozwojowy i w miarę zdobywanych środków finansowych doposażane w kolejne potrzebne elementy. Istnieje możliwość wykorzystania części terenu przyległego od strony wjazdu i urządzenia Rowerowego Toru Przeszkód, który służyłby początkującym rowerzystom do nauki jazdy na rowerze a bardziej zaawansowanym do doskonalenia techniki jazdy (popularyzowanie roweru jako zdrowego środka lokomocji).
Usytuowanie Miasteczka tuż obok hali sportowej o wymiarach 48m/24m (1152 m2) daje możliwość przeniesienia całości prowadzonego szkolenia czy imprezy do wewnątrz w przypadku nagłej, niekorzystnej zmiany pogody. Cała koncepcja projektu koreluje tematycznie, z tworzonym na rozległym terenie WOSiR-u w Wyszkowie, Centrum Sportowym. Docelowo Miasteczko będzie rozbudowane o Rowerowy Tor Przeszkód, gdzie młodzi rowerzyści będą mogli doskonalić technikę jazdy.
W tym roku uczestnicy Miasteczka będą korzystać z własnego sprzętu, ale w miarę zdobywanych środków Stowarzyszenie zakupi rowery, kaski rowerowe, żeby umożliwić korzystanie dzieciom młodzieży z rodzin mniej zamożnych, nie posiadających własnego sprzętu.


10.12.2008r. oficjalnie przekazaliśmy do użytku Miasteczko Ruchu Drogowego
w Wyszkowie przy ulicy Geodetów 46. W uroczystości otwarcia uczestniczyli przedstawiciele urzędu miejskiego w Wyszkowie na czele z burmistrzem Grzegorzem Nowosielskim i wiceburmistrzem Adamem Mrozem. Z samorządu powiatowego - Starosta powiatu wyszkowskiego Bogdan Pągowski, a także członkowie Stowarzyszenia „Życzliwi Poszkodowanym” na czele z prezesem Henrykiem Bocheńskim.

Ze szczebla wojewódzkiego uczestniczyli: Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA Adam Sowiński, Dyrektor WORDu w Ostrołęce Mirosław Augustynik oraz Irena Dąbrowska, Pierwszy Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego podinsp. Rafał Batkowski

Obecni byli również:
Komendant Powiatowej Policji insp. Adam Krzemiński
Nadkomisarz Anna Jaworska
Rzeczoznawca Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego – biegły sądowy
inż. Antoni Torbicz
oraz:
Policjanci z Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Policji w Wyszkowie
Dyrektorzy Szkół z gminy Wyszków
Uczniowie Gimnazjum Publicznego Nr 5 i Przedszkola Nr 9 w Wyszkowie
oraz mieszkańcy Wyszkowa

„Powstanie Miasteczka było możliwe dzięki pomocy sponsorów, ludzi dobrej woli, którzy ofiarowali pieniądze lub własną pracę dla stworzenia bazy do nauki młodych rowerzystów” – mówił Henryk Bocheński w trakcie swego wystąpienia. „Cieszę się, że zdobyliśmy zainteresowanie ze strony władz samorządowych Urzędu Miejskiego, a także wsparcie innych instytucji, wśród nich wyszkowskiej policji".

Opowiedział także o działalności Stowarzyszenia, które 5 grudnia 2008r. obchodziło piątą rocznicę swego powstania. Stowarzyszenie to działa w dwóch kierunkach: - pomocy poszkodowanym w wypadkach (finansowej, prawnej, lekarskiej, psychologicznej), - profilaktycznej działalności na rzecz dzieci i młodzieży (spotkania z uczniami, szkolenia z ratownictwa medycznego, rozdawnictwo materiałów edukacyjnych i elementów zwiększających bezpieczeństwo dzieci na drogach).

O inicjatywie z podziwem wyrażał się podinsp. Rafał Batkowski – „To pierwsze w Wyszkowie i jedno z niewielu na Mazowszu Miasteczko Ruchu Drogowego, a więc należy promować takie inicjatywy, aby wesprzeć policję w działaniach na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Za to ogromne podziękowania należą się tym, którzy czynią to z takim zapałem i społecznie” – oświadczył, wręczając Prezesowi Bocheńskiemu pamiątkową odznakę.
Wiceburmistrz Adam Mróz nawiązał do programu rządowego „Razem bezpiecznej”, w którego założenia wpisuje się wyszkowskie Miasteczko Ruchu Drogowego. Nie udało się, co prawda uzyskać dofinansowania z MSWiA, ale nie zniechęciło to Stowarzyszenia i władz miejskich do realizacji projektu. Adam Sowiński, z MSWiA przyznał, że jest pełen uznania dla inicjatorów i realizatorów zadania za to, że nie zrezygnowali i potrafili doprowadzić projekt do końca.

Ucząc dzieci prawidłowego zachowania się na drodze, inwestujemy w przyszłość – podkreślił komendant wyszkowskiej policji Adam Krzemiński. Do jego słów dołączył starosta B. Pągowski – „czego Janek nauczy się za młodu, to Jan będzie umiał”.
Prezes Stowarzyszenia Henryk Bocheński, Burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski, podinsp. Rafał Batkowski, Irena Dąbrowska z WORD w Ostrołęce oraz Adam Sowiński dokonali uroczystego przecięcia wstęgi, po czym do Miasteczka wjechali pierwsi młodzi rowerzyści, a przedszkolaki uczyły się prawidłowo przechodzić przez ulicę.

W uroczystości brali udział także dyrektorzy szkół z terenu gminy Wyszków. Z zainteresowaniem słuchali historii powstania Miasteczka i docierają już sygnały o tym, ze prawdopodobnie wiosną 2009r. niektórzy z nich podejmą działania, aby mieć własne, szkolne bazy do nauczania wychowania komunikacyjnego, bo jak się okazuje systemem gospodarczym, przy niewielkich nakładach finansowych, można stworzyć coś naprawdę pożytecznego, wspaniałą pomoc dydaktyczną. Ale zanim powstaną szkolne miasteczka ruchu drogowego, uczniowie z każdej szkoły mogą skorzystać z tego, które właśnie powstało. Mamy nadzieję, że nauczyciele chętnie będą prowadzić na nim zajęcia i egzaminy na kartę rowerową oraz motorowerową

W trosce o bezpieczeństwo na drogach i ulicach

Karta rowerowa - pierwsze prawo jazdy - jest bardzo ważnym dokumentem zarówno z tytułu zdobytych wiadomości, jak również praw jej posiadacza na wypadek kolizji drogowej.

Sezon egzaminów na Kartę rowerową w Miasteczku Ruchu Drogowego w Wyszkowie rozpoczęły Szkoły Podstawowe z Zabrodzia, Lucynowa i Szkoła Podstawowa Nr.5 z Wyszkowa oraz Gimnazjum Nr 1 - na Kartę motorowerową.
28 i 29 maja i 4 czerwca, mimo niesprzyjającej pogody, swoje pierwsze prawo jazdy zdobyło 210 uczniów. Egzaminy prowadzili policjanci Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Policji w Wyszkowie: sierżant – Michał Gemza i posterunkowy – Ewa Wykowska oraz z Radomskiej Sekcji Ruchu Drogowego siedzibą w Makowie Mazowieckim: sierżant sztabowy – Janusz Kniżewski i sierżant – Adam Karolak, pod czujnym okiem Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego w Wyszkowie - Aspiranta sztabowego - Zenona Osowieckiego.

Dzieci przyjechały pod opieką nauczycieli wychowania komunikacyjnego, a obsługę MRD zapewnili: Henryk Bocheński - Członek Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych i Ewelina Dziubłowska – pracownik Stowarzyszenia.
Dzieci wykazały się dobrą znajomością przepisów o ruchu drogowym i doskonałą sprawnością techniczną i mimo trudnych warunków pogodowych (śliska jezdnia) wszyscy zdali egzamin celująco.

Zachęcamy kolejne szkoły do korzystania z MRD zarówno w celach szkoleniowych jak również przy organizowaniu egzaminów, ponieważ MRD stwarza możliwość wszechstronnego zaprezentowania / także praktycznie/ umiejętności wychowanków, jak również wyeliminowania błędów i niedociągnięć pod fachową opieką policjantów Ruchu Drogowego.
Chwilowe utrudnienie stanowi fakt, że Stowarzyszenie nie dysponuje jeszcze sprzętem, więc jest potrzeba przywożenia własnych rowerów, ale w najbliższej przyszłości będą one w wyposażeniu Miasteczka, w dostosowaniu do potrzeb i możliwości poszczególnych grup wiekowych.
Apelujemy do firm, instytucji i indywidualnych darczyńców o sponsoring, zarówno rzeczowy jak i na konto Stowarzyszenia, ponieważ nie dysponujemy środkami finansowymi, które moglibyśmy przeznaczyć na ten cel. Mamy jednak dobre doświadczenia z okresu realizacji Miasteczka i wierzymy, że tak będzie i tym razem.

Koordynatorem korzystania z Miasteczka Ruchu Drogowego jest Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych.
Wystarczy zgłosić potrzebę i ustalić termin pod nr tel: 029 743 37 12
lub 511 856 732.
Nr rach. Bankowego Stowarzyszenia dla ewentualnych darczyńców na zakup rowerów:
PKO BP.17 1020 3802 0000 1102 0010 3168.

 

 
 
Home | O Nas | Galeria | Informacje | Prawo | Księga Gości | Kontakt

 

Copyright © 2005-2007 Jacek Szymanik. All rights reserved. Ostatnio aktualizowano: 2019-04-10 23:51