Siedziba Stowarzyszenia:


  ul. Świętojańska 89A

  (dawna I Armii Wojska Polskiego)

  07-200 Wyszków


  tel. 513 138 213

  mail: poszkodowanym@wp.pl


  Organizacja zarejestrowana w KRS pod nr 0000173014 przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 16.09.2003 r. oraz wpisana jako organizacja pozarządowa do wykazu Fundacji i Stowarzyszeń prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości decyzją z dnia 5 lipca 2005 roku. Organizacja wpisana na listę Wojewody Mazowieckiego Decyzją WNP-II.946.97./29/2019.  KOMUNIKAT STAROSTY POWIATU WYSZKOWSKIEGO

  Od dnia 18 maja 2020 r. przywraca się udzielanie porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanych na terenie powiatu wyszkowskiego.

  Interesantów obowiązuje telefoniczna forma zapisu pod nr. 571 402 765 (pon-pt w godz. 8:00-16:00).

  Należy pamiętać o nałożonym przez rząd obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych.
  W punktach NPP i NPO należy przestrzegać dezynfekcji rąk (płyny do dezynfekcji dostępne będą na miejscu).

  Nieodpłatna Pomoc Prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  2. wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  3. przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
  5. nieodpłatną mediację.

  Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

  Kto może skorzystać?

  Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

  Forma zapisu

  Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr tel. 571 402 765,
  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

  Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

  Jednostka prowadząca i adres punktu

  Stowarzyszenie,,Życzliwi Poszkodowanym” Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych w Wyszkowie.
  07-200 Wyszków
  ul. Świętojańska 89A p.20


  HARMONOGRAM PRACY PRAWNIKÓW W PUNKCIE NPP W WYSZKOWIE
  ul. Świętojańska 89A p.20

  Poniedziałek
  Wtorek Środa Czwartek Piątek

  9.00 - 13.00

  9.30 - 13.30

  9.30 - 13.30

  14.30 - 18.30

  14.30 - 18.30

  radca prawny - Emilia Bloch

  radca prawny - Justyna Nerko

  radca prawny - Małgorzata Maliszewska

  radca prawny - Emilia Bloch

  radca prawny - Emilia Bloch

  Nieodpłatna Pomoc Prawna jest dostępna również w gminach: Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Somianka, Zabrodzie, o czym szczegółowe informacje na stronach: https://powiat-wyszkowski.pl/http://bip.powiat-wyszkowski.pl


  Edukacja prawna

  a) biuletyny i prezentacje
  b) spotkania edukacyjne

  Wzorem lat ubiegłych, w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji, będzie prowadzona edukacja prawna polegająca na omawianiu prawnych, najczęściej występujących podczas udzielanych porad.

  Cyklicznie (raz w miesiącu) na stronie internetowej i Facebooku będą zamieszczane biuletyny i prezentacje o tematyce sugerowanej przez osoby zainteresowane szerszym zakresem wiedzy i sposobami rozwiązywania spraw. Raz w kwartale będą organizowane spotkania (warsztaty) w podobny sposób ilustrujące zagadnienia prawne w odniesieniu do konkretnych problemów.

  Liczymy na współpracę w zakresie propozycji tematyki spotkań za pośrednictwem strony internetowej, Facebooka lub kartki wrzuconej do skrzynki na listy.

  2019

  1. Umowa zlecenie a umowa o dzieło   
  2. Dziedziczenie ustawowe   
  3. Dziedziczenie testamentowe   
  4. Mediacje – istota, zalety i koszty   
  5. Mediacje w sprawach cywilnych, gospodarczych, pracowniczych i rodzinnych   
  6. Formy przemocy   
  7. Formy przeciwdziałania przemocy   
  8. Podmiotowość prawna   
  9. Ubezwłasnowolnienie   
  10. Zawieranie umów na odległość   
  11. Błędy medyczne   
  12. Niepełnosprawny jako pracownik   

  2020

  1. Umowa ubezpieczenia   
  2. Umowa kredytu   
  3. Umowa rachunku bankowego   

  Prosimy o Państwa uwagi w zakresie tematyki edukacyjnej biuletynów oraz ewentualne propozycje nowych tematów.