Siedziba Stowarzyszenia:


  Bursa Szkolna

  ul. Świętojańska 89A

  (dawna I Armii Wojska Polskiego)

  07-200 Wyszków


  tel. 513 138 213

  mail: poszkodowanym@wp.pl


  Organizacja zarejestrowana w KRS pod nr 0000173014 przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 16.09.2003 r. oraz wpisana jako organizacja pozarządowa do wykazu Fundacji i Stowarzyszeń prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości decyzją z dnia 5 lipca 2005 roku.  Nieodpłatna Pomoc Prawna - 2019

  Zmiany w systemie udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 21 grudnia 2018 r.

  W czerwcu 2018 r. została znowelizowana Ustawa o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej z dn. 5 sierpnia 2015 r. W ramach nowelizacji wprowadzono szereg zmian korzystnych dla obywateli, z których najważniejszą jest szerszy dostęp społeczeństwa do bezpłatnego poradnictwa prawnego.

  Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i będziemy o nich informować na bieżąco na stronie internetowej, na facebooku i bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia "Życzliwi Poszkodowanym" gdzie funkcjonuje Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (tel. kom. 513 138 213) w godz:
  8:00-16:00.

  Z dniem 2 stycznia 2019 r. uruchomiony został telefon, pod którym można ustalić termin wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej działających na terenie powiatu wyszkowskiego:
  tel. kom.
  571 402 765.

  Rejestracji telefonicznej można dokonywać od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-16:00.
  Termin wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej można również ustalić samodzielnie poprzez stronę http://winpp.pl/Wyszkow

  Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności, np. kobiecie będącej w ciąży udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.


  LOKALIZACJA PUNKTÓW NPP W POWIECIE WYSZKOWSKIM

  DŁUGOSIODŁO - Gminny Ośrodek Zdrowia

  ul. Mickiewicza 15, 07-210 Długosiodło

  RZĄŚNIK - Urząd Gminy

  ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik

  BRAŃSZCZYK - Dom Pomocy Społecznej

  ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk

  WYSZKÓW - Stowarzyszenie „Życzliwi Poszkodowanym”
  Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych

  ul. Świętojańska 89A, 07-200 Wyszków

  SOMIANKA - Urząd Gminy Somianka

  Somianka-Parcele 16B, 07-203 Somianka

  ZABRODZIE - Gminny Ośrodek Kultury

  ul. Wł. St. Reymonta 2, 07-230 Zabrodzie


  HARMONOGRAM PRACY PRAWNIKÓW W PUNKCIE NPP W WYSZKOWIE
  ul. Świętojańska 89A

  Poniedziałek
  WtorekŚrodaCzwartekPiątek

  13.30-17:30

  9.30-13.30

  9.30-13.30

  12.00-16:00

  13:00-17:00

  adwokat

  radca prawny

  radca prawny

  adwokat

  adwokat


  Jedną z ważniejszych zmian wynikających z nowelizacji Ustawy o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. jest dostępność nieodpłatnej pomocy prawnej dla obywateli:
  "Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej."
  Art. 4.1.Ustawy z dnia 15 czerwca o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej
  (Tracą moc wszystkie warunki możliwości uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej zawarte w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015r).

  Aby uzyskać pomoc, osoba staje się uprawnioną przez podpisanie oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
  Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu jest starosta.

  ZAKRES POMOCY PRAWNEJ OBEJMUJE:

  • Poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym.
  • Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego.
  • Sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w punktach 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym.
  • W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości lub części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny informują osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzonej przez starostę.


  Edukacja prawna

  a) biuletyny i prezentacje
  b) spotkania edukacyjne

  1. Umowa zlecenie a umowa o dzieło   
  2. Dziedziczenie ustawowe   
  3. Dziedziczenie testamentowe   
  4. Mediacje – istota, zalety i koszty   
  5. Mediacje w sprawach cywilnych, gospodarczych, pracowniczych i rodzinnych   
  6. Formy przemocy   
  7. Formy przeciwdziałania przemocy   
  8. Podmiotowość prawna   
  9. Ubezwłasnowolnienie   


  Spotkania edukacyjne

  Szanowni Państwo,

  Wzorem ubiegłego roku, w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej będzie prowadzona edukacja prawna w celu podnoszenia świadomości prawnej i kultury prawnej społeczeństwa.

  Prosimy o przesyłanie na nasz adres mailowy propozycji tematycznych, wskazywanie problemów, z którymi Państwo spotykacie się w codziennym życiu, z którymi sobie nie radzicie. Pod takim kątem ustalimy tematykę cyklicznych spotkań z udziałem prawnika - akademickiego wykładowcy prawa, dr Małgorzaty Maliszewskiej.

  Nasz adres mailowy: poszkodowanym@wp.pl

  O tematyce i terminach spotkań będziemy informować na bieżąco na stronie Stowarzyszenia.